Документація Reportizer
Contents Index

Індекс

DB2
dBase (DBF)
dtt
Firebird
FoxPro (DBF)
HTML експорт
Informix
Ingres
Interbase
Lotus
MySQL
Oracle
Paradox
Pervasive PSQL
SQL
SQL Server
SQLBase
stt
Sybase
Visual FoxPro
XLS експорт
Автор (властивість об'єкту)
Авторозмір (властивість об'єкту)
Авторозширення (властивість об'єкту)
агрегатні функції
база даних
   відкриття
   закриття
бази даних Adaptive Server Anywhere
бази даних DB2
бази даних Firebird
бази даних Informix
бази даних Ingres
бази даних Interbase
бази даних Microsoft Access
бази даних Microsoft Access 2007+
бази даних MySQL
бази даних Oracle
бази даних Pervasive PSQL
бази даних PostgreSQL
бази даних SQL Server
бази даних SQLBase
бази даних Sybase
бази даних Visual FoxPro (.dbc)
вбудований попередній перегляд
Версія движка (властивість об'єкту)
Верт. вирівнювання (властивість об'єкту)
Вибирати принтер (властивість об'єкту)
видалення звітів
Видимість (властивість об'єкту)
виділення кількох об'єктів одночасно
Вираз (властивість об'єкту)
вирази
Вирівняти по контейнеру (властивість об'єкту)
відкриття баз даних Adaptive Server Anywhere
відкриття баз даних DB2
відкриття баз даних Firebird
відкриття баз даних Informix
відкриття баз даних Ingres
відкриття баз даних Interbase
відкриття баз даних Lotus
відкриття баз даних Microsoft Access
відкриття баз даних Microsoft Access 2007+
відкриття баз даних MySQL
відкриття баз даних Oracle
відкриття баз даних Pervasive PSQL
відкриття баз даних PostgreSQL
відкриття баз даних SQL Server
відкриття баз даних SQLBase
відкриття баз даних Sybase
відкриття баз даних Visual FoxPro (.dbc)
відкриття бази даних
відкриття джерел даних
відкриття листів Microsoft Excel (.xls)
відкриття листів Microsoft Excel 2007+ (.xlsx; .xlsb; .xlsm)
відкриття таблиці
відкриття текстових файлів
відкриття файлів CSV
відкриття файлів dBase (DBF)
відкриття файлів FoxPro (DBF)
відкриття файлів HTML
відкриття файлів Lotus (WJ2; WK1)
відкриття файлів Paradox (DB)
відкриття файлів UDL
відкриття файлів XML
відміна останньої дії
Відмічено (властивість об'єкту)
Відстань між колонками (властивість об'єкту)
Відступ зверху (властивість об'єкту)
Відступ зліва (властивість об'єкту)
Відступ тексту (властивість об'єкту)
гарячі клавіші
Гіперлінк (властивість об'єкту)
глобальні змінні
Гор. вирівнювання (властивість об'єкту)
групування записів у звітах
Групуючий вираз (властивість об'єкту)
демонстраційна база даних
демонстрація використання звітів
Джерело даних (властивість об'єкту)
джерело даних
Джерело паперу (властивість об'єкту)
динамічні звіти
динамічні змінні
доступ до назв полів в конструкторі
доступні типи баз даних
доступні функції
друк даних
друк звіту з командного рядка
експорт звіту
З нової сторінки (властивість об'єкту)
заблокування редагування звітів
закриття бази даних
закриття джерел даних
Заливка (властивість об'єкту)
Записів на сторінці (властивість об'єкту)
запит
   макроси в запитах
   параметризовані запити
   приклади
запити
запуск Reportizer з командного рядка
зареєстровані бази даних
збереження шаблону звіту в файл
звіт
   авторозмір текстових об'єктів
   багатоколоночні звіти
   вивід тексту під кутом
   вилучення об'єктів
   вирівнювання виділених об'єктів
   вирівнювання тексту
   властивості
   групування записів
   додавання об'єктів
   друк
   друк виразів
   друк графічних полів
   друк підсумків
   друк текстових полів
   експорт в файл
   завантаження шаблона з файлу
   збереження шаблону в файл
   контури об'єктів
   малюнки
   обєкти
   переміщення об'єктів
   перенос по словам
   побудова виразів
   порядок стовпчиків
   прозорість текстових об'єктів
   розмір об'єктів
   розширення текстових об'єктів
   секції
   створення
   стовпчики
   текстові об'єкти
   фігури
   шаблон звіту
   ширина стовпчиків
   шрифти
звязок файлів з Reportizer
Індекс іконки (властивість об'єкту)
історія баз даних
Картинка (властивість об'єкту)
ключі командного рядка
Колір фону (властивість об'єкту)
Колір фону підсвітки (властивість об'єкту)
Колонок (властивість об'єкту)
командний рядок
конструктор звітів
Контур (властивість об'єкту)
листи Microsoft Excel (.xls)
листи Microsoft Excel 2007+ (.xlsx; .xlsb; .xlsm)
макроси в запитах
максимальна кількість баз даних в історії
Маска (властивість об'єкту)
математичні функції
На останній сторінці (властивість об'єкту)
На першій сторінці (властивість об'єкту)
Назва (object property)
Назва документу (властивість об'єкту)
Назва файлу (властивість об'єкту)
об'єкт Вираз
об'єкт Галочка
об'єкт Галочка бази даних
об'єкт Джерело даних
об'єкт Звіт
об'єкт Іконка з файлу
об'єкт Картинка
об'єкт Картинка бази даних
об'єкт Картинка з файлу
об'єкт Секція
об'єкт Сторінка
об'єкт Текст
об'єкт Текст бази даних
об'єкт Текст з файлу
об'єкт Фігура
об'єкти з відтіненням
Опис (властивість об'єкту)
опції
опції редактора
Орієнтація (властивість об'єкту)
Орієнтація тексту (властивість об'єкту)
оціночний режим попереднього перегляду
Очищати поля (властивість об'єкту)
параметри в запитах
параметри командного рядка
паролі баз даних
Перед друком (властивість об'єкту)
Переносити по словам (властивість об'єкту)
Підсумки (властивість об'єкту)
підсумкові вирази у звітах
плоскі кнопки
повідомлення про помилки
Поле бази даних (властивість об'єкту)
Поля (властивість об'єкту)
помилки
попередження та зауваження до звіту
Порядок сортування (властивість об'єкту)
правила для виразів
призначення програми
приклади виразів
приклади вирішення типових задач
приклади запитів
приклади рядків підключення ADO
приклади фільтрів
Принтер (властивість об'єкту)
про Reportizer
Прозорість (властивість об'єкту)
псевдонім
Рамка (властивість об'єкту)
Режим дуплексу (властивість об'єкту)
репозиторії звітів
Розмір паперу (властивість об'єкту)
розповсюдження звітів
Розтягнути (властивість об'єкту)
Розтягнути, вирівнюючи по низу (властивість об'єкту)
системні вимоги
спеціальні вимоги
список баз даних
статистичні функції
статичні звіти
створення нового звіту
стирання паролів
рядки підключення
сумісність звітів
суть роботи зі звітами
Сховати нулі (властивість об'єкту)
Текст (властивість об'єкту)
текстова форма шаблона звіту
текстові файли
текстові файли баз даних
Тип даних (властивість об'єкту)
типи баз даних
типи джерел даних
типи файлів звітів
Умова FALSE (властивість об'єкту)
Умова TRUE (властивість об'єкту)
Умова підсвітки (властивість об'єкту)
установка ADO
файли .accdb
файли .csv
файли .db
файли .dbc
файли .dbf
файли .html
файли .mdb
файли .udl
файли .wj2
файли .wk1
файли .xls
файли .xlsb
файли .xlsm
файли .xlsx
файли .xml
файли ACCDB
файли CSV
файли DB
файли dBase
файли DBC
файли DBF
файли Excel
файли FoxPro
файли HTML
файли Lotus
файли MDB
файли Paradox files
файли UDL
файли WJ2
файли WK1
файли XLS
файли XLSB
файли XLSM
файли XLSX
файли XML
файлові асоціації
Фігура (властивість об'єкту)
Фільтр (властивість об'єкту)
фільтрація
Формат (властивість об'єкту)
функції
Хто змінив (властивість об'єкту)
Центрувати (властивість об'єкту)
шаблон звіту
Ширина (властивість об'єкту)
Шрифт (властивість об'єкту)
Шрифт підсвітки (властивість об'єкту)
як розпочати роботу з Reportizer