Документація Reportizer
Contents Index

Приклади запитів

Початок Попередній Наступний

1. Вибрати ті записи з таблиці "payments", в яких значення поля "paysum" більше 400 і менше 2000.

SELECT * FROM payments

WHERE paysum > 400 AND paysum < 2000

2. Вибрати дані полів "sum" та "number" з таблиці "payments", в яких значення поля "paysum" більше 400 і менше 2000. Дані повинні бути відсортовані в порядку зменшення значення поля "paysum".

SELECT payments.number, payments.paysum

FROM payments

WHERE paysum > 400 AND paysum < 2000

ORDER BY paysum DESC

3. Вибрати дані всіх полів таблиці "banks" з БД "payments" (якщо ви в локальній БД, то в запитах можна посилатися також і на інші аліаси (для таблиць BDE)):

SELECT *

FROM ":payments:banks"

4. Вибрати всі дані таблиці "PAYMENT", причому діапазон дат платежів та сум платежів задати у вигляді параметрів, щоб вони могли бути введені користувачем при перегляді звіту:

SELECT *

FROM PAYMENT

WHERE PAYMENTDATE > :Param1 /*ParamType=Date*/

AND PAYMENTSUM > :Param2 /*ParamType=Float*/

(такі коментарі вставлені для того, щоб програма автоматично підібрала тип параметру, без необхідності його вибору користувачем; замість цього ви також можете використовувати секцію Параметри на сторінці Джерело даних).